Marka Warszawa

Marka Warszawa

System Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy

Prześlij innym
Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 2014-01-22 11:54:50
zaktualizowano: 2020-06-01 10:35:21

System identyfikacji wizualnej jest zestawem reguł, który w spójny
i czytelny sposób pozwala komunikować o działaniach promocyjnych
i informacyjnych miasta stołecznego Warszawy. Służy budowaniu wizerunku
marki Warszawa oraz pozwala kreować pozytywne wyobrażenie o mieście.  

Biura i Dzielnice m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane zobowiązane są do stosowania systemu identyfikacji wizualnej
w działaniach promocyjnych, co określa Zarządzenie nr 5293/2010 Prezydenta
m.st. Warszawy z 6 września 2010r
., z późniejszymi zmianami. 

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy zawiera profesjonalnie opracowany, jednolity spis elementów graficznych – wszystkich symboli miasta, barw flagi i znaku promocyjnego, urzędowych druków miejskich, typografii, multimediów, a także wzorów projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych. Kreuje dzięki temu spójność wizerunkową i jednorodną wizję estetyczną komunikatów, których nadawcą jest m.st. Warszawa.

Jest użyteczną dla grafików księgą stosowania znaku promocyjnego, identyfikatora herbowego i innych symboli służących identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy. 

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Katalogu i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych, z późniejszymi zmianami: Zarządzenie 1638/2011 z 14 października 2011r., Zarządzenie 6133/2014 z 4 czerwca 2014r. oraz Zarządzenie 208/2016 z 19 lutego 2016r.

 

Pliki do pobrania

1. Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy
(plik: KSIW WARSZAWA.7z, rozmiar pliku: 37.32 MB)
Pobierz