Marka Warszawa

Marka Warszawa

Katalog SIW m.st. Warszawy

Prześlij innym
Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 2014-01-22 11:56:39
zaktualizowano: 2016-02-23 07:36:20

 

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy zawiera profesjonalnie opracowany, jednolity spis elementów graficznych – wszystkich symboli miasta, barw flagi i znaku promocyjnego, urzędowych druków miejskich, typografii, multimediów, a także wzorów projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych. Kreuje dzięki temu spójność wizerunkową i jednorodną wizję estetyczną komunikatów, których nadawcą jest m.st. Warszawa. oraz

Jest użyteczną dla grafików księgą stosowania znaku promocyjnego, herbu miasta i innych symboli służących identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy. 

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Katalogu i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych, z późniejszymi zmianani: Zarządzenie 1638/2011 z 14 października 2011r., Zarządzenie 6133/2014 z 4 czerwca 2014r. oraz Zarządzenie 208/2016 z 19 lutego 2016r.

Pliki do pobrania

1. Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy
(plik: KSIW WARSZAWA.7z, rozmiar pliku: 37.32 MB)
Pobierz