Marka Warszawa

Marka Warszawa

FAQ najczęściej zadawane pytania

Prześlij innym
Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 2014-04-04 13:34:58
zaktualizowano: 2019-04-17 07:31:49

1. Czy można stosować znak bez pola ochronnego na tle np. różowym, żółtym, fioletowym?

Dopuszczalne są warianty kolorystyczne tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy oraz identyfikatora herbowego dostosowane do koloru projektu graficznego. Istnieje możliwość wykorzystania wersji monochromatycznej znaku. Nie można zmieniać znaku promocyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres gm@um.warszawa.pl.

Znak promocyjny, wersje kolorystyczne uzupełniające do pobrania

2. Czy można syrence ze znaku promocyjnego wymienić szablę na inny przedmiot np. parasolkę?

Niedozwolone jest dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie elementów składowych znaku promocyjnego, w tym zmienianie proporcji, przestawianie elementów, czy kadrowanie obrazu. Najczęstsze przykłady użycia form niedozwolonych ilustruje Katalog SIW m.st. Warszawy, str. 1.37 - 1.40. 

3. Czy można wykonać dodatkowy logotyp do programu realizowanego przez biuro lub dzielnicę m.st. Warszawy? 

Niedopuszczalne jest tworzenie nowych znaków promocyjnych dla biur, dzielnic oraz jednostek m.st. Warszawy, poza znakami zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej. Niedopuszczalne jest także tworzenie nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć i projektów. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą grafiki.

4. Jakie jest prawidłowe, wg Systemu Identyfikacji Wizualnej, oznakowanie projektów realizowanych przez dzielnice oraz przez instytucje m.st. Warszawy?

W celu skutecznej promocji miasta wszystkie jednostki i instytucje m.st. Warszawy zobowiązane są do sygnowania własnych materiałów promocyjnych znakiem promocyjnym m.st. Warszawy. Uprawnienia a także obowiązki jednostek i instytucji m.st. Warszawy dotyczące działań promocyjnych oraz informacyjnych określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z 6 września 2010r.

5. Jaki znak stosujemy przy oznakowaniu projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, a jaki przy projektach realizowanych w ramach konkursów dotacyjnych?

  • W materiałach informacyjnych i promocyjnych dla projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej należy stosować znak będący połączeniem identyfikatora herbowego ze znakiem promocyjnym, jako znak identyfikujący miasto.  

6. Jaki znak powinien zostać zastosowany w publikacjach drukowanych przez organizatora w przypadku objęcia nad wydarzeniem honorowego patronatu przez Prezydenta m.st. Warszawy?

W komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy stosowany jest identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. 

Patronat Prezydenta m.st. Warszawy - niezbędne informacje oraz pliki do pobrania.

7. Jakie wymagania dotyczące obowiązku promowania m.st. Warszawy należy spełnić podpisując umowy z partnerami w zakresie działań promocyjnych?

Biura, dzielnice oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zobowiązane są do stosowania Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z późniejszymi zmianami, a także przedstawiania Dyrektorowi Bira Marketingu Miasta drogą elektroniczną na adres gm@um.warszawa.pl: 

1) umów, których zapisy dotyczą promocji miasta, w celu konsultacji uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych,
2) projektów materiałów promocyjnych, w celu akceptacji ich zgodności z systemem identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy,
3) raportów na temat działań promocyjnych po zakończeniu danego projektu.

8. Czy firmy i podmioty komercyjne mogą stosować elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, w tym znak promocyjny m.st. Warszawy, w prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych oraz na własnych materiałach promocyjnych?

Pojawienie się oznakowania m.st. Warszawy na materiałach informacyjno-promocyjnych służy zapewnieniu identyfikacji działań podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy tj. oznacza, że Urząd m.st. Warszawy jest odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za organizację lub współorganizację, finasowanie lub współfinansowanie danego projektu, działania lub przedsięwzięcia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5293/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Systemów Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy oraz uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych niedozwolone jest wykorzystywanie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy do celów komercyjnych. Oznakowanie m.st. Warszawy nie może być używane na m.in. na gadżetach, ulotkach, plakatach, billboardach, reklamach w mediach oraz na stronach internetowych firm i podmiotów komercyjnych, jeśli przy realizacji projektu lub przedsięwzięcia dany podmiot lub firma nie współpracuje z Urzędem m.st. Warszawy.

 

Na konsultacje umów i projektów Biuro Marketingo Miasta zastrzega sobie okres przynajmniej 3 dni
roboczych, a na dostarczenie raportu 30 dni roboczych po zakończeniu danego projektu.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: gm@um.warszawa.pl