Marka Warszawa

Marka Warszawa

FAQ najczęściej zadawane pytania

Prześlij innym
Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: kstakun, 4 kwiecień 2014 - 14:34, kstakun

1. Czy można stosować znak bez pola ochronnego na tle np. różowym, żółtym, fioletowym?

Dopuszczalne są warianty kolorystyczne tła znaku promocyjnego m.st. Warszawy oraz identyfikatora herbowego dostosowane do koloru projektu graficznego. Istnieje możliwość wykorzystania wersji monochromatycznej znaku. Nie można zmieniać znaku promocyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres gm@um.warszawa.pl.

Znak promocyjny, wersje kolorystyczne uzupełniające do pobrania

2. Czy można syrence ze znaku promocyjnego wymienić szablę na inny przedmiot np. parasolkę?

Niedozwolone jest dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie elementów składowych znaku promocyjnego, w tym zmienianie proporcji, przestawianie elementów, czy kadrowanie obrazu. Najczęstsze przykłady użycia form niedozwolonych ilustruje Katalog SIW m.st. Warszawy, str. 1.37 - 1.40. Wyjątki związane z użyciem np. wykadrowanego znaku Warszawy dotyczą projektów materiałów promocyjnych, str. 3.36-3.56.

3. Czy można wykonać dodatkowy logotyp do programu realizowanego przez biuro lub dzielnicę m.st. Warszawy? 

Niedopuszczalne jest tworzenie nowych znaków promocyjnych dla m.st. Warszawy: biur, dzielnic oraz jednostek, poza znakami zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej. Niedopuszczalne jest także tworzenie nowych znaków promocyjnych dla organizowanych przez biura, dzielnice i jednostki przedsięwzięć, tj. "Zima w Mieście","Noc Pragi", czy "Wianki nad Wisłą". Podczas realizacji tego typu projektów należy stosować znaki promocyjne, czcionkę oraz layouty przedstawione w Katalogu SIW m.st. Warszawy. Indywidualny charakter projektu można wyodrębnić w materiałach promocyjnych za pomocą grafiki.

4. Jakie jest prawidłowe, wg Systemu Identyfikacji Wizualnej, oznakowanie projektów realizowanych przez dzielnice oraz przez instytucje m.st. Warszawy?

W celu skutecznej promocji miasta należy stosować jednolity system sygnowania materiałów znakiem promocyjnym przez jednostki i instytucje m.st. Warszawy.

Uprawnienia a także obowiązki jednostek i instytucji m.st. Warszawy dotyczące działań promocyjnych oraz informacyjnych określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z 6 września 2010r.

5. Jaki znak stosujemy przy oznakowaniu projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, a jaki przy projektach realizowanych w ramach konkursów dotacyjnych?

6. Jaki znak powinien zostać zastosowany w publikacjach drukowanych przez organizatora w przypadku objęcia nad wydarzeniem honorowego patronatu przez Prezydenta m.st. Warszawy?

W komunikacji wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy stosowany jest identyfikator herbowy patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy. 

Patronat Prezydenta m.st. Warszawy - niezbędne informacje oraz pliki do pobrania.

7. Jakie wymagania dotyczące obowiązku promowania m.st. Warszawy należy spełnić podpisując umowy z partnerami w zakresie działań promocyjnych?

Biura, dzielnice oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zobowiązane są do stosowania Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 z późniejszymi zmianami, a także przedstawiania Dyrektorowi Bira Marketingu Miasta drogą elektroniczną na adres gm@um.warszawa.pl: 

1) umów, których zapisy dotyczą promocji miasta, w celu konsultacji uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych,
2) projektów materiałów promocyjnych, w celu akceptacji ich zgodności z systemem identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy,
3) raportów na temat działań promocyjnych po zakończeniu danego projektu.

 

Na konsultacje umów i projektów Biuro Marketingo Miasta zastrzega sobie okres przynajmniej 3 dni
roboczych, a na dostarczenie raportu 30 dni roboczych po zakończeniu danego projektu.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: gm@um.warszawa.pl